BGH nhà trường năm học 2018-2019 có 1 Hiệu trưởng Lê Văn Mậu; 2 Phó hiệu trưởng Lê THị Thanh Lịch và Nguyễn Thị Ngọc Lan